Sånglektioner

Sånglektioner

Är du intresserad av sånglektioner? Jag arbetar med andningsteknik, frasering och ljudskapande. Dessa sånglektioner består av uppsjungningstekniker och minnesteknik för att minnas sångtexter. Bortsett från opera så berörs alla genrer. Elevens röstomfång identifieras och utifrån det anpassas nivån på utbildningen. Nedan har jag beskrivit hur jag lägger upp en termin och vad de olika lektionerna kan innehålla.

 

Lektion 1

Första lektionen är lite längre, ca 90 minuter, eftersom vi måste gå igenom flera saker för att inte skada rösten eller kroppen inför följande lektioner.

  • Vi tittar på hur du andas när du pratar samt din rygg- och bålmuskulatur.
  • Vi tar reda på ditt röstomfång, d.v.s. vilken som är din lägsta respektive högsta ton som du klarar av att sjunga.
  • Vi provar olika uppsjungningsövningar för att se hur din teknik fungerar.
  • Vi provar att sjunga en låt som jag väljer, efter att vi har identifierat ditt röstomfång.

 

Lektion 2-4

Nu får lektionerna standardutformning, d.v.s. 60 minuter som påbörjas med uppsjungning.

Andra till fjärde lektionen jobbar vi med att utveckla din teknik och hitta lämpliga låtar att öva på, baserade på den nivå du befinner dig på.

 

Lektion 5-8

Femte till åttonde lektionen jobbar vi mer specifikt på de områden där vi har identifierat eventuella svagheter, till exempel teknik, frasering eller andning.

 

Lektion 9-10

Nionde till tionde lektionen jobbar vi med perfektionsarbete på en utvald låt. Målet med dessa tio lektioner är att du efter undervisningen ska kunna sjunga en vald låt helt korrekt med rätt andning, frasering, teknik och kunna texten utantill. Svårighetsgraden på låten anpassas självklart efter den nivå du befinner dig på. Om du började som nybörjarelev så kommer låten vi väljer att vara anpassad till de förutsättningar du har.

 

För priser se fliken ”Priser” i huvudmenyn.

Music by Anna drivs av Kreaprenad.

 

musicbyanna 5x5cm

Foto: Pixabay